Русский язык Українська мова English   
Контакти
Пожежна безпека
  Пожежна сигналізація
  Оповіщення про пожежу
  Пожежогасіння
  Димовидалення
  Вогнезахист
  Блискавкозахист
  Електровимірювання
Охоронні системи
  Охоронна сигналзація
  Відеоспостереження
  Периметрова с-ція
  Контроль доступу
  Розумний дім
Техногенна безпека
  Ідентифікація ОПН
  Розроблення ПЛАСів
  Декларації
  Системи РВНС
  Розроблення документів цивільного захисту
Інноваційні технології
Каталог

Техногенна безпека

Розробка ПЛАС. Ідентифікація об'єктів ПНО і ОПН. Розробка, узгодження технічного завдання і робочого проекту на систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Монтаж устаткування. Пуско-налагоджувальні роботи. Введення в експлуатацію


Системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах і сповіщеннялюдей у разі їх виникнення.
Одним з найбільш ефективних чинників зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенногохарактеру є створення і впровадження нових інформаційних технологій контролю за критичнимипараметрами технологічних процесів на об'єктах з небезпечної діяльності на основі широкоговикористання автоматизованих і комп'ютерних засобів.
Згідно Концепції створення єдиної державної системи запобігання і реагування на аварії, катастрофи іінші надзвичайні ситуації, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 7 липня 1995г.№501 атакож Правил влаштування, експлуатації і технічного обслуговування систем раннього виявленнянадзвичайних ситуацій і сповіщення людей у разі їх виникнення, затвердженого наказом МНС від 15 травня 2006 №288, зареєстрованим в 05.07.2006 за №785/12659 облаштовується система для ранньоговиявлення надзвичайних ситуацій і сповіщення людей у разі їх виникнення на потенційно небезпечнихоб'єктах і оперативного реагування при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій створюється системамоніторингу, збирання, накопичення, передачі, обробки і відображення даних про ситуацію на об'єктах набазі сучасних технологій і комп'ютерної техніки, телекомунікаційних засобів, інформаційно-програмнихпродуктів.
Програма розроблена для диспетчерських пунктів промислових об'єктів з небезпечними речовинами, Призначена для автоматизації сповіщення і підтримки ухвалення рішень при виникненні аварійної ситуації. Може використовуватися як складова частина системи моніторингу надзвичайних ситуацій потенційнонебезпечного промислового об'єкту. Програма включає:
- підсистему моделювання і прогнозування наслідків аварій;
- підсистему підтримки ухвалення рішень і виконання дій диспетчером;
- базу даних прогнозу аварійних ситуацій; метеостанцію;
- систему обробки і відображення інформації, в т.ч. результатів прогнозу;
- систему автоматичного сповіщення по телефону і гучномовному зв'язку.
Підсистема прогнозування наслідків аварій використовує розрахункові модулі програмного комплексу"РизЭкс - 2", використовуваного для моделювання промислових аварій і оцінки ризику при розробцідокументів в області промислової безпеки.
Якщо на підприємстві є система автоматичного виміру в часі зміни концентрації небезпечної речовини попериметру об'єкту, то програмні засоби дозволяють визначати місце і масу викиду і виконуватирозрахунки для прогнозу з урахуванням цієї інформації.

телeфон: 098 219 42 65
E-mail:
real_deal@bigmir.net©

FGS_Studio